Paua Game Lures

 

Pakula Changa

 

Pakula Cockroach Lure

 

Pakula Extra Large Shredder Lure

 

Pakula Jet Sprocket

 

Pakula Large Shredder Lure

 

Pakula Medium Shredder Lure

 

Pakula Medium Sprocket Lure

 

Pakula Meduim Sprocket Jet head Lure

 

Pakula Paua Pacemaker Jet Lure

 

Pakula Phantom Lure

 

Pakula Rat Lure

 

Pakula Smoking Jo Lure

 

Pakula Sprocket Lure

 

Pakula Wombat