Other Jigs

 

Gillies Saltwater Pilchard Lure 15g

 

Gillies Saltwater Pilchard Lure 40g

 

Asari Katana 80g Jig

 
Only

Gillies Saltwater Pilchard Lure 85g

 

Asari Katana 100g Jig

 

Asari Katana 200g Jig

 

Catch Squidwings 60g

 

Catch Squidwings 80g

 

Catch Squidwings 100g

 

Berkley 4 Piece Jig Set