Komodo

 

Okuma Komodo 364 and Nanomatrix 6'6 6-10kg rod

 

Okuma Komodo 364 and Nano Matrix 7'0 8-10kg rod