Komodo

 

Okuma Komodo 364 and Nanomatrix 6'6 6-10kg rod

 

Okuma Komodo 364 and Nanomatrix 7'0 10-15kg rod