Daiwa Laguna Fishing Rods

 

Daiwa Laguna 13'0 3 Piece Surf Rod

 

Daiwa Laguna 6'6 10-20lb OH Softbait Rod

 

Daiwa Laguna 7'0 10-15kg Rod

 

Daiwa Laguna 7'0 6-10kg Spin Rod

 

Daiwa Laguna X 13'0 10-15kg 3 Piece Surf Rod

 

Daiwa Laguna X 12'0 7-15kg Spin Rod