Okuma Ceymar Fishing Reel

 

Okuma Ceymar C-30 Spin reel

 

Okuma Ceymar 266 Low Profile Baitcast Reel

 

Okuma Ceymar C-40 Spin reel

 

Okuma Ceymar C-55 Spin Reel

 

Okuma Ceymar 40 Bait Feeder Reel

 

Okuma Ceymar 55 Bait Feeder Reel

 

Okuma Ceymar 65 Bait Feeder Reel